logo-ue logo-guv logo-structurale
Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" "Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Titlul proiectului: "Portal web integrat pentru furnizarea online de consultanta financiara si instruire pentru sectorul public, privat si persoane fizice", co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Dezvoltare locala

Strategia de dezvoltare locala vine în sprijinul comunităţilor locale şi al autorităţilor, ca instrument pentru ghidarea dezvoltării, oferind un cadru de dezvoltare susţinut de două forme instituţionale, care stau la baza elaborării strategiei. Acestea sunt pe de o parte asigurarea unui proces participativ de planificare a dezvoltării bazat pe sisteme de control integrate, pentru a stimula cooperarea şi interesul mutual pentru dezvoltare si pe de alta parte dezvoltarea unor mecanisme de coordonare la nivelul executivului autoritatilor publice locale.

Planul multianual de investiţii reprezintă o listă cuprinzătoare de obiective de investiţii, riguros analizate şi selectate, organizate în ordinea descrescătoare a priorităţii, evaluate prin prisma costurilor de investiţii (dar şi a celor de operare - pentru estimarea impactului bugetar ulterior), a duratelor de realizare şi cu finanţarea asigurată într-un orizont bugetar de 5-7 ani.

Interfaţa electronică pentru identificarea, dezvoltarea şi gestionarea proiectelor publice este esenţială pentru creşterea cantităţii şi calităţii informaţiei relevante referitoare la problemele comunităţii şi la nevoile de investiţii, pentru structurarea unor programe locale, schimbul facil şi permanent de informaţii cu comunitatea locală şi chiar pentru managementul de proiect.