logo-ue logo-guv logo-structurale
Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" "Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Titlul proiectului: "Portal web integrat pentru furnizarea online de consultanta financiara si instruire pentru sectorul public, privat si persoane fizice", co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Echipa

Valentin Adrian Miron
Presedinte al Consiliului de Administratie, Managing Partner

Valentin_Miron

Valentin A. Miron are o experiență de peste 20 de ani în afaceri, administrație publică și finanțe publice locale, obligațiuni municipale, dezvoltare locală și turism. Valentin Miron este din 1999 cofondator al VMB Partners SA, director general şi membru al consiliului de administraţie din 2003, iar din 2006 deţine funcţia de preţedinte al consiliului de administraţie. Este membru fondator și vicepreședinte al FNTM - Fundația Națională a Tinerilor Manageri din 1997.

Valentin A. Miron a lucrat anterior în Guvernul României, ca director al Direcției de Implementare Programe din cadrul Ministerului Administrației Publice, a fost membru în primul Consiliu de Administrație al Agenției Naționale de Locuințe, director al Centrului Național de Formare pentru Administrația Publică Locală, coordonator adjunct al programului PHARE RO- 9707 de Dezvoltare a Administrației Publice Locale din România. Valentin Miron este licențiat în fizică și deține o diplomă de studii aprofundate în management. S-a specializat în emisiunea de obligațiuni municipale în Statele Unite, lucrând în departamentele financiare din cadrul primăriilor Rochester, NY și Baton Rouge, LA.

 Contact

 

 

Mircea Tulea
Expert în administrație şi finanţe publice locale

Mircea_Tulea

Este licențiat în economie şi a urmat cursuri aprofundate de management şi management urban în România şi Olanda. Mircea Tulea are peste 12 ani de experiență în administrația publică locală, în funcții de director general și director economic la Prefectura Constanta, respectiv Consiliul județean și Primăria municipiului Constanța, urmată de peste 10 ani de activitate în consultanță pentru administrația publică.

În aria sa de expertiză se regăsesc: planificarea strategică, planificarea bugetară multianuală, planificarea bugetară pe programe orientate către performanță, planificarea multianuală a investițiilor, analiză financiară şi economică (cost/beneficiu) a proiectelor de investiții, evaluarea capacității de îndatorare a unităților administrativ teritoriale, măsurarea performanței furnizării serviciilor publice, etc.

Formator  certificat, a furnizat peste 25 de cursuri de formare profesională în cadrul programelor  finanţate USAID, PHARE, sau fonduri nerambursabile postaderare. Are şi o bogată experienţă internaţională în consultanţă şi formare profesională pentru administraţia publică  (Republica Moldova, Albania, Georgia, Armenia).

Contact

 

Gabriela Căluşeru
Expert în finanţe publice locale

Gabriela_CaluseruGabriela Căluşeru este licențiată în economie si are o experiență de peste 20 ani în finanţe publice locale. A lucrat în cadrul Ministerului Finanţelor şi a făcut parte din echipele de specialişti care au elaborat legislaţia în domeniul finanţelor publice locale şi a altor legi privind descentralizarea.

Gabriela Căluşeru a desfăşurat activităţi de consultanţă în cadrul unor proiecte cu finanţare de la Banca Mondială, USAID, UNDP, Uniunea Europeană. Deține experienţă internaţională, desfăşurând activităţi de consultanţă în Republica Moldova și Ucraina, în cadrul unor proiecte finanţate de Soros Open Society Foundation Budapest şi UNDP. Activitatea de consultanţă s-a concentrat pe domenii cum ar fi analiza economico-financiară în sectorul public, analiza și întocmirea documentației necesare pentru obținerea unui credit rating sau realizarea unor programe de instruire pentru reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.

 

 

 

Alexandru Popescu
Consilier juridic

Alexandru_Popescu

Alexandru Popescu deține o experiență de peste 10 ani în drept comercial, drept financiar și legislația administrației publice locale. În cadrul companiei, realizeazã procedurile de achiziție publică pentru autoritățile contractante, pentru atragerea finanțărilor prin obligațiuni, credite bancare sau leasing, precum și pentru lucrări de infrastructură sau dezvoltare locală. Asigură consultanţa la negocierea contractelor de finanţare, prin implicare directă în proiectele ce privesc dezvoltarea autorităților administrației publice locale , oferind soluții pentru reforma acestora.

Începând cu anul 2009 este expert juridic în cadrul proiectelor finanțate din fonduri structurale, printre domeniile de expertiză regăsindu-se Programele operaționale de Dezvoltare a Resurselor Umane, Creșterea Competitivității Economice, Mediu. Este licențiat în științe juridice, specializarea drept internațional şi a urmat cursuri post-universitare de drept public și științe administrative în cadrul Universității București.

Contact

 

 

Radu Megheș
Analist investiţii

Radu_Meghes

Este absolvent al facultății de Relații Economice Internaționale și al programului de masterat Managementul Riscului Financiar Internațional din cadrul Academiei de Studii Economice București. A urmat cursuri de specialitate în domeniul pieței de capital și tranzacționarea instrumentelor derivate și deține atestat de Agent pentru Servicii de Investiții Financiare eliberat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Radu Megheș are peste 7 ani de experiență în analiza situației economico-financiare a autorităților publice locale, atragerea de finanțări rambursabile utilizând instrumentele datoriei publice, analiza ofertelor de finanțare, negocierea documentelor de finanțare, elaborarea documentației impusă de legislație în cazul contractării de datorie publică în vederea obținerii avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor din cadrul Ministerul Finanțelor Publice și managementul datoriei publice locale. Până în prezent a fost implicat în negocierea și atragerea a peste 35 de finanțări rambursabile pentru clienții companiei, valoarea totală a acestor finanțări depășind 1 miliard de lei.

Contact

 

 

Aura Boengiu
Analist financiar

Aura_Bostan

Licenţiată a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, specializarea Administraţie Publică, Aura Boengiu a urmat de asemenea studii postuniversitare în domeniul financiar-bancar. A participat la numeroase cursuri de specializare in domeniile: management de proiect, managementul riscului, evaluare proiecte, banking, dezvoltare locală şi antreprenoriat.

Deţine experienţă vastă în asigurarea unui management financiar eficient, implementarea şi asigurarea unui sistem de management al calităţii la nivelul organizaţiei, gestionarea relaţiilor contractuale, managementul şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe.

Cu specializare în sfera administraţiei publice locale, participă la realizarea strategiilor de dezvoltare locală, a rapoartelor de analiză economico-financiară a bugetelor locale şi la structurarea de finanțări rambursabile utilizând instrumentele datoriei publice.

 

 

Dan Miron
Consultant financiar

Dan_MironEste absolvent al facultății de Relații Comerciale și Financiar Bancare Interne și Internaționale din cadrul Universității Româno-Americane și masterand în Finanțe și Bănci – DOFIN din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Din octombrie 2006 acordă asistență pentru contractarea împrumuturilor de către Autoritățile Publice Locale, iar din august 2009 s-a specializat în implementarea proiectelor strategice finanțate din fonduri europene.

Participă activ la analiza situației indicatorilor economico – financiari și evaluarea ofertelor de finanțare a Autorităților Publice Locale și oferă consultanță în implementarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene.