logo-ue logo-guv logo-structurale
Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" "Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

Titlul proiectului: "Portal web integrat pentru furnizarea online de consultanta financiara si instruire pentru sectorul public, privat si persoane fizice", co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Managementul riscului

Cursul de Managementul Riscului prezinta pe parcursul celor 13 lectii, etapele de urmat in vederea implementarii si sustinerii unui management al riscului eficient la nivelul oricarei organizatii. In urma parcurgerii cursului Managementul riscului, cursantii vor acumula informatii necesare identificarii, cuantificarii, evaluarii si monitorizarii riscurilor la nivel de proiect cat si la nivel de organizatie, si isi vor dezvolta abilitati de aplicare a principiilor managementului riscului in cadrul unui proiect.

Cursul se adreseaza managerilor, managerilor de proiect, membrilor echipei de proiect sau celor care doresc sa devina manageri de proiect sau sa participe la elaborarea si implementarea unui proiect de dezvoltare a unei companii sau a unei autoritati publice.

Pretul cursului este 225 de lei.

Cumpara cursul