Control intern

Cursul de Control Intern prezinta pe parcursul a 14 lectii informatii si proceduri necesare oricarei persoane interesate de respectarea cerintelor legale si de eficientizarea operatiunilor de autoverificare. Controlul intern este definit ca ansamblul de politici si practici utilizate in vederea asigurarii faptului ca programele isi ating rezultatele stabilite, ca resursele utilizate sunt corelate cu scopurile si obiectivele entitatii, ca programele sunt protejate de risipa, fraude si management necorespunzator si ca informatia corecta este obtinuta, stocata, raportata si utilizata de factorii de decizie. Procesul de control intern este conceput, implementat si sustinut de catre personalul de conducere si de cel de control, cu scopul de a asigura indeplinirea obiectivelor unei entitati cu privire la credibilitatea raportarii financiare, eficienta operatiunilor si conformitatea cu legile si reglementarile aplicabile. Pretul cursului este 225 de lei.
Cumpara cursul