Mircea Tulea​

Expert senior în administrație publică şi finanţe publice locale

Mircea este licențiat în economie şi a urmat cursuri aprofundate de management şi management urban în România şi Olanda. Are peste 12 ani de experiență în administrația publică locală, în funcții de director general și director economic la Prefectura Constanța, respectiv Consiliul județean și Primăria municipiului Constanța, urmată de peste 10 ani de activitate în consultanță pentru administrația publică.

În aria sa de expertiză se regăsesc: planificarea strategică, planificarea bugetară multianuală, planificarea bugetară pe programe orientate către performanță, planificarea multianuală a investițiilor, analiză financiară şi economică (cost/beneficiu) a proiectelor de investiții, evaluarea capacității de îndatorare a unităților administrativ teritoriale, măsurarea performanței furnizării serviciilor publice, etc.

Formator certificat, Mircea a furnizat peste 25 de cursuri de formare profesională în cadrul programelor finanţate USAID, PHARE, sau fonduri nerambursabile postaderare. Are şi o bogată experienţă internaţională în consultanţă şi formare profesională pentru administraţia publică (Republica Moldova, Albania, Georgia, Armenia).

Mai mult decât capacitatea, prețuim angajamentul și perseverența

Alătură-te echipei noastre