SERVICII DE CONSULTANȚĂ

Obligațiuni

Atrage împrumuturi din piața de capital pentru finanțarea proiectelor ambițioase sau pentru refinanțarea datoriei, la dobânzi scăzute și în condiții avantajoase

Obligațiunile reprezintă unități de datorie emise de companii și autorități publice ce pot fi convertite în instrumente financiare tranzacționabile. Simplu spus, obligațiunile sunt doar o formă de împrumut și au diferite nume în funcție de profilul emitentului și destinația utilizării banilor. Spre exemplu, autoritățile locale pot împrumuta bani pentru investiții în proiecte de infrastructură sau pentru refinanțarea datoriei publice cu ajutorul obligațiunilor municipale, iar  companiile publice și private pot obține finanțare pentru proiecte prin intermediul obligațiunilor corporative (ex: green bonds, sustainability bonds, sustainability-linked bonds, social bonds, etc.).

În loc să apeleze la un credit bancar, emitentul obligațiunilor primește bani de la investitorii dispuși să le cumpere (precum instituții, companii sau populație) contra unei dobânzi denumită cupon. Motivul este simplu. De cele mai multe ori, rata cuponului este mai mică decât cea plătită pentru un credit bancar dar, în același timp, mai mare decât cea încasată pentru un depozit bancar. Investitorii sunt atrași de siguranța ridicată a investiției lor și de faptul ca obligațiunile, asemenea acțiunilor, pot fi tranzacționate la bursă și lichidate înainte de maturitate.

Un alt avantaj pentru emitentul obligațiunilor este acela că, de obicei, banii împrumutați pot fi restituiți la maturitate, adică finalul perioadei împrumutului. Până atunci, emitentul plătește investitorului doar cuponul, cu o frecvență prestabilită.

Rata cuponului este direct proporțională cu nivelul de risc al obligațiunii, risc determinat în principal prin scorul acordat emitentului de către una dintre agențiile de rating internaționale (ex: Fitch, Standard & Poor sau Moody’s). Cu cât scorul este mai bun, cu atât valoarea ratei cuponului plătit de către emitent este mai mică.

Cum putem ajuta

 • Asistență pentru contractarea de servicii de rating de la o agenție internațională și asistență pe perioada de evaluare
 • Analiza indicatorilor financiari și determinarea necesarului și a capacității de îndatorare 
 • Structurarea emisiunilor de obligațiuni municipale și corporative (valoare, durată, termeni de rambursare)
 • Asistență pentru selectarea intermediarului financiar al emisiunii și negocierea condițiilor contractuale
 • Elaborarea Hotărârii de Consiliu pentru contractarea împrumutului
 • Obținerea autorizării din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale
 • Asistență pentru elaborarea prospectului de emisiune
 • Autorizarea emisiunii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
 • Promovarea emisiunii către investitori instituționali și persoane fizice
 • Asistență pe perioada de subscriere e emisiunii
 • Asistență pentru cotarea la Bursa de Valori București

Rezultatele noastre

 • 49 de emisiuni de obligațiuni municipale structurate, începând cu anul 2001
 • 1 miliard de lei, valoare totală atrasă
 • Maturități de 20 de ani pentru emisiunile de obligațiuni
 • Cele mai mari valori ale unei emisiuni de obligațiuni municipale din România (100 milioane lei, Municipiul Iași și Județul Timiș)

Știm că un proiect de succes înseamnă efort și dedicare

Suntem aici să te ajutăm