SERVICII DE CONSULTANȚĂ

Planificarea investiţiilor de capital

Asigură-te de succesul implementării strategiei tale de dezvoltare

Succesul implementării unei strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung este dependent de rigurozitatea structurării planului multianual de investiții. Acest plan reprezintă o listă cuprinzătoare de obiective de investiţii cu finanțarea asigurată într-un orizont bugetar de 5-7 ani, analizate temeinic și selectate. Acestea sunt apoi organizate în ordinea descrescătoare a priorității și evaluate prin prisma costurilor de investiții, a celor de operare (pentru estimarea impactului bugetar ulterior) și a duratelor de realizare.

Cum putem ajuta

Pe parcursul acestui proces, VMB Partners va sprijini implicarea specialiștilor locali și va asigura transparența deplină a metodelor și instrumentelor de lucru și a documentelor utilizate. 

Serviciile oferite includ:

  • analiza realizării veniturilor proprii și elaborarea unui set de recomandări pentru creșterea eficienței utilizării fondurilor publice;
  • elaborarea unei prognoze bugetare pe termen mediu și eventual al unui scenariu de îndatorare;
  • prioritizarea obiectivelor de investiții;
  • corelarea planificării financiare cu cea tehnică;
  • structurarea planului multianual de investiții pe o perioadă de minim 5 ani.

Știm că un proiect de succes înseamnă efort și dedicare

Suntem aici să te ajutăm